Dating doug bruce julie imada

Koga Shizuko Yanaga May 15 Akimasa Terry Futami Tsutomu Ota 二見晃正 May 14 Yoshiye Awaya Margo Naomi Ito May 11 Betty Hideko Fujii Takeshi Arthur Omoto 大本アーサー武 May 9 Dennis Isao Nakashima Ben T. Paul Makoto Nagano 笹尾ジョージ・エイジ April 25 Julie Isawa Olive Sueko Tanaka April 24 Helen “Ha-chan” Hatsue Yamane April 23 Mamoru Shishido April 20 May Fujita Frank Minoru Ohara April 18 Harumi Morishige April 17 Seisuke “Tom” Tamanaha April 16 Terry Sunao Ishigo Amy Noriko (Koshiba) Wakamatsu 丸山悦子 April 13 Alice Kiyoko Kikkawa Dr.

Yano 中嶋デニス功 May 8 Akimasa Terry Futami June Ito Kangiku Sanjo Gene Yuji Takahashi Setsuka “Sam” Uyemura Shigeo Watanabe May 7 小原義邦 May 4 Tsutomu Ota Michiko Takata Donald Noboru Utsumi 岡村ジョー竹二郎 高田道子 May 2 池田実 Lydia Miyako Takeshita May 1 Grace Aiko Arata Gene Yuji Takahashi April 30 Asaco Sasajima 米満秀隆 April 27 Stanley H. Bo Toshiyoshi Sakaguchi Helen Setsuko Yoshino April 6 Chiyo Fukunaga May Hideko Hiroshima Stephanie Naomi Ige Ben Noboru Minamide Tyler Shigeichi Nakamoto Fumiko Tadakuma Mary Hisako Tokuda 福永千代 April 4 Bennett Takao Mori Masao Nagai April 3 William Dwight Ito March 30 Yoshi Fukubayashi Namiye Fukuzawa Hiroshi Hori Kazuko Iseri Fumiye Masunaga Florence Tomiko Mikawa Tomiko Inouye Mizokami Kazuyo Ogi Arthur “P-NUT” Sakakura Minoru Sasaki 大木文代 福林良 March 28 Joyce Kimie Ariue Yoshi Fukubayashi Mary Masako Mori Ayako Linda Seu 有上ジョイス・キミエ March 27 Harry Koike 竹内宏之 March 26 Percy Hifumi Tsukamoto Satoshi Uota 魚田敏 March 23 Fumiko (Fumi) Katayama Jessie Tomiko Kato Frances Ayako Kurihara Robert Yoshio Murakawa Suzue “Suzu” Tsuno Kenji Noboru Yamamoto 後藤清人 March 21 James Kazutomi Fujioka Fujino Furuya March 20 Ruth Sachiko Ishii Takeo Sugimoto March 19 Sumio Madokoro Yasuko Murase 城戸久子 鳴尾泰治 March 16 Diane Haruko Kato Nobuo Nagashima Timothy Taro Nakagawa Masanobu Tagami March 14 Michiko Shimazaki Doktor Michael M.

This is a list of Japanese Americans, including both original immigrants who obtained American citizenship and their American descendants, but not Japanese nationals living or working in the US.

The list includes a brief description of their reason for notability.

Uragami September 29 矢倉妙子 – Revised Shiro Homan Bob Tadashi Wada Chiyoko Wada Taeko Yakura September 25 松本ジミー稔 Jimmy Minoru Matsumoto Kaoru Nakashoji Amy Miwako Sonoda September 22 平原昌恵 Hiram Hisakatsu Ohta Miki Uyeda September 20 Charles Oihe “Charlie” Hamasaki Eileen Nakano September 19 Etsuko Kato September 15 井川ケネス博 上坪ハリー達雄 Nariko Fujisaki Michiko Watanabe Hayase Kenneth Hiroshi Igawa Kengo Ihara Etsuko Kato Toshiaki “Don” Okumoto Mary Kimiko Suto Teruko “Terry” Umemoto September 13 井原健吾 加藤悦子 Etsuko Kato September 12 Kazuko Tanabe Wendy Levy Hayakawa September 11 Tom (Toshibumi) Hanada 芳賀三男 September 8 Hideyuki Hayashi Masashi Koro Richard Shigeru Nishimura Arthur Hideo Nishitsuji Hamae Mary Shoga 世羅崇 September 6 Chieko Iida Richard Shigeru Nishimura Alice Etsuko Eto Sumida Yuko Tomimitsu Harunobu Charles Yoshida September 5 Kazuye Kato Tomio “Tom” Kita Fumiye Nakamura Hideo “Barney” Tanaka 加藤一枝 September 1 George Kazunori Eguchi Yaeko May Sakahara Kazuo Shinzato Teruko Takahama 坂原メイ八重子(裏千家 坂原宗重) 高浜照子 August 28 Kazue Ige Dorothy Ishino August 25 Franklin Harold Jeo Ruthy Matsumoto Betty Fusaye Yoshida August 22 Kaoru Sugita August 21 Shinji Inouye Mary Sumiko Taguchi George Sei Uchida August 18 Bobby Nobuo Iwashita Frank Koga Tomoyo “Tommie” Kuramoto Robin Hitoshi Nakabayashi Miyuki Nishimura Tatsuko Oku Yoneko Wakabayashi August 16 Fumi Ariyasu August 14 Renji Ogawa Chase Yasutaka Sata August 11 Bobby Abe Alice Toshiko Alger Gordon Arita Ikuko (Iku) Hozaki Mitsuko Izumi Rose Nakayama Mary Atsuko Nishikawa Don Tsunawaki James Kiyoshi Unno Miyako June (Ikegami) Yamasaki 山崎都子 August 9 Yemiko Okumoto Shizue Takagaki 奥本恵美子 August 8 Setsuko Mukai August 7 Toshinori Sakai 酒井敏憲 August 4 Tokujiro Henry Ige Steven Isamu Ogawa Grace Shiraishi Hideko Inouye Tokuda Katsumasa “Kats” Yabuno August 1 Ethel Y.

Sato July 31 中本ハツコ July 28 Toshiko Joy Nagamori Ito Fukiko Hori Murase John Shirakawa Dorothy Kishiko Teruya Tomiko Yamada July 26 Miko (Misao Nonaka) Matsui July 25 Mary Yoshie Sakatani July 24 Mary Yoshie Sakatani Itsuko Yamasaki 藤原邦男 July 21 Gregory Masaichi Yamaguchi Fujiko “Fudge” Izumi July 19 John Hiroyuki Ito Fujie Matsuo Mari Nitake July 18 Yosh Kawano 西幸子 July 17 Kazuo Paul Kawakami Jeannette Emiko Mametsuka July 14 Nobuko Kadoi Harry Masanao Nakada Toshii Osaka Lawrence Gale Potter Kiyoko Takanabe July 12 Fusako Kanai Koko Nishi 金井富佐子 July 10 Shoji Tanaka July 7 Arata Art Furuno Roy Masayuki Kayano Rev.

Hahn Ray Yoshio Yoshida February 21 斉藤チェン・アンディー February 17 Yoshikazu Goya Ike Tasuke Hatchimonji Yoshiko Maeda Jimmy Hajime Shiode Hiroye May Takata Charles Shiro Ueda Kazuye Grace Uratsu Noriko “Mary” Yoshihara 吉原メリー憲子 February 15 Harold Setsuo Aoyagi February 14 Tsuruyo Itai Robert Tsuyoshi Kido Yoriko Janet Kuwabara Yuri Murayama May Takahashi February 13 Minoru K.

Monarrez Fumiko Sasabe November 10 Yoneko “Alice” Okayama Kazumi Wada Kenneth Kenji Yamamoto November 8 James S. Higa November 3 Haruko Yamashita November 1 Rikie May Minato Jeanne Shigeyo Yonemura October 31 Nobuko Inuma Herbert Masaki Omoto 飯沼信子 October 30 Mitsuo Heyada October 27 Miye Yoshida October 24 中西敏子-Revised Atsuko Kawaratani Toshiko Nakanishi Alfred Michio Tokunaga Emiko Toyota October 23 George Hiroshi Mano Grace Kikue Takakuwa October 20 George Hiroshi Mano Toshiko Nakanishi Kenneth Michael Nakata Mitsuye “Mitzi” Yamamoto Jeanne Shigeyo Yonemura 中西敏子 October 18 Shirley Titterington October 17 中薗春洋 Saburo Stone Ishimaru Shunyo Nakazono October 16 Fumiye Baba October 13 Rose Fusako Murakami Mieko Oyama Shizuye Shiroishi Masao Yamashiro 小山ミエコ October 11 Howard T.

Mimura Linda Mie Nomura October 10 Sue Setsuko Koyanagi October 6 Eriko Shinozuka Yoshiko Udagawa Sakae Inouye Yasukochi 宇田川美子 October 4 John Hiroto Momii October 3 June Atsuko Watanabe October 2 Shizuko J.

Naito February 10 Wesley Kaname Koyano Kazue Grace Uratsu February 8 Franklin Yusuke Hino Maryann Ito Yoshihiro February 6 Asa Nomura Golden Micky Kanemaru DDS Masako Nancy Morimoto Fumiko Nishikawa Betty Chiyoko Shinmoto 新本ベティ千代子 February 3 Asaichi Shimidzu Hieshima, MD Anthony “Tony” Norie Hiraoka Teruo Shimizu Noel Tsuneishi 辻本美枝子 February 1 千葉盛喜 January 31 Anita Sachiko Powell-Honda Ryo Joe Nakai Steve Takashi Shigematsu Kimika Yamasaki January 30 Marjorie Chieko Hasegawa Eiko Iida January 27 Kazuko Imizu Hiromu Kaichi Yoshisuke Jack Kunitomi Akio Nomi Mitsuye Masako Oba Yoshiko Ohara John Yutaka Shinozuka Tsutomu Toot Uchida January 25 Harue Hara George H.

Nakano January 23 James Mikio Chikasawa Reiko Hiraike Kenneth Masanori Nobuyuki Yuko Yonemura January 20 Fusa Motowaki Akira Taniguchi Hirouki Hiro Umemoto January 18 Shizue Babamoto Chizuko M.

Search for dating doug bruce julie imada:

dating doug bruce julie imada-25dating doug bruce julie imada-55

Toyama Rose Uyeji January 17 Masaharu Higashi Aiko Masada Kazue Nagoshi Nakasone Sachiko Ota Ronald Ken Washizaki January 13 Nobuko Akahoshi Robert Masao Baba Jo Anne Oba Jimmie Tsuguo Shimizu Shizue Tsuno Junwo “Jim” Yamashita 赤星信子 January 11 Kazuko Ito T.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating doug bruce julie imada”