Sino siya ang lakas ng dating lyrics

Minsan, pagkatapos na makagawa siya ng ilang pagsulong sa kaniyang pag-aaral, isang taong hindi niya kilala ang sumigaw ng mga pag-iinsulto sa kaniya.

Nadama ng binata ang dating nag-iinit na damdamin sa loob niya.

(Awit 14:1-5; 15:1-5; , 24) Ating napapag-alaman na si David ay pinagpala dahilan sa kaniyang maka-Diyos na debosyon at pag-ibig sa katuwiran ngunit siya’y nagdusa ng mawalan siya ng pagpipigil sa sarili.

Nakikita natin ang masasamang bunga nang ang magagandang katangian ni Solomon ay sumamâ nang siya’y matanda na.

Ang patuloy na paglaki ng kaniyang kaalaman sa Bibliya ang nagpahusay sa kaniyang budhi, na tumulong sa kaniya upang masupil ang kaniyang pagkamagagalitin.

Si Pablo, sa Colosas , ay nagsabi na ang ating mga pagkatao ay nababago sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman, yaong kaalaman na masusumpungan sa Bibliya.

Papaano ngang ang gayong kaalaman ay bumabago sa mga tao?

Ang Papel na Ginagampanan ng Tumpak na Kaalaman 10, 11.

(a) Pagka tayo’y nag-aaral ng Bibliya, ano ba ang ating natututuhan tungkol sa kanais-nais at di-kanais-nais na ugali ng pagkatao?

Search for sino siya ang lakas ng dating lyrics:

sino siya ang lakas ng dating lyrics-6sino siya ang lakas ng dating lyrics-54sino siya ang lakas ng dating lyrics-74sino siya ang lakas ng dating lyrics-5

Ganito ang paliwanag ng binatilyo: “Ako’y sinimulang aralan ng Bibliya ng aking tiyahin, at pagkatapos ng pitong buwan ay naihinto ko ang pagkalulong sa mga bawal na gamot.” Siya’y humiwalay din sa kaniyang dating mga kasama at nakasumpong siya ng mga bagong kaibigan sa mga Saksi ni Jehova. Ang isa pang halimbawa ay galing sa timugang Europa. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sino siya ang lakas ng dating lyrics”

  1. We wrongly believe it must be everyone else’s fault the relationships we’ve been in haven’t worked out. We have to become the type of person we want to be to be able to attract the same qualities in another.